Vår verksamhet består av fastighetsservice, så som snöröjning och halkbekämpning, sandupptagning och underhållsstädning, främst med maskiner, men även handkraft.

Rivningsarbeten, nybyggnationer, markarbeten och renoveringsarbeten med total-entrprenad.

Kontakta oss på telefon 0303-773399 för information om vad vi kan hjälpa dig med!

 
 

Åregrens Industri- och Fastighetsservice AB | Näs 115, 44495 Ödsmål | web - Johan Åregren